FANDOM


Gravel(gal) by KhuseleN

Байгаль дээрх хайрга

Цахиур Чулуу
Flint(in) by KhuseleN

Хадгалалт

Нэг нүдэнд 64

Олдоц

Элбэг

ID дугаар

dec: 318 hex: 13E

Цахиур чулуунууд нь хайрганаас олддог юм. Гэхдээ хайрга бүрээс гарч ирэхгүйэ, нэг хайрганаас цахиур чулуу гарах магадлал 10% л байдаг байна. Мөн та өөрийн цуглуулсан хайрга бүхий блокнуудыг өрж тавиад дахин малтаж авах зэргээр, нэг үйлдлээ олон давтсанаар цахиур чулууныг гарган авч болно. Нэгэнт гарч ирсэн цахиурыг эргээд хайргаруу нь оруулах боломжгүй бөгөөд хэрэглээний хувьд Цахиур Төмөр болоод Зэв сум хийхэд л хэрэг болох юм.

Хэрэглээ

Нэр Найрлага Оролт => Гаралт
Цахиур Төмөр Төмөр гулдмай + Цахиур Чулуу CRAFTINGFLINTANDSTEEL by KhuseleN
Зэв Саваа мод + Цахиур Чулуу + Өд CRAFTINGARROW by KhuseleN

Мэдээг нэмсэн : Хүслэн

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.