FANDOM


No Title
GIFSHOVELs-by-KhuseleN

Эдэлгээ

Мод => 60 удаа
Чулуу => 132 удаа
Төмөр => 251 удаа
Алт => 33 удаа
Алмаз => 1562 удаа

ID дугаар

Мод
dec: 269 hex: 10D
Чулуу
dec: 273 hex: 111
Төмөр
dec: 256 hex: 100
Алт
dec: 284 hex: 11C
Алмаз
dec: 277 hex: 115

Хүрзний тусламжтайгаар та шороо, элс, шавар, цас, хайрга зэрэг блокнуудыг тун хялбархан цуглуулж болох юм шүү. Яахав гараараа малтаж болно л доо, гэхдээ хүрз хэрэглэвэл илүү хурдан шүүдээ. Цасан бөмбөг-ний хувьд зөвхөн хүрзний тусламжтайгаар гарч ирэх болно. Мөн хүрзийг та зэвсэг болгон ашигласан ч болох юмшүү.

Хэрэглээ

Дор бичигдсэн блокнуудад хүрзний үзүүлэх нөлөө хамгийн их байдаг байна.

Хэрхэн урлах вэ?

Найрлага Оролт => Гаралт
Саваа Мод +
Төмөр Гулдмай;
Алтан Гулдмай;
Алмаз чулуу;
Бэлтгэсэн мод;
Зассан чулуу
ANIMATEDSHOVEL-by-KhuseleN

Олборлох хурд

Ногооноор хамгийн хурдныг нь тэмдэглэсэн болно :) Харин улаанаар тухайн материалаар олборлосон тохиолдолд юу ч гарахгүйг нь тэмдэглэв.

Нүцгэн Гараар Модон хүрз Чулуун хүрз Төмөр хүрз Алмазан хүрз Алтан хүрз
Эдэлгээ 60 132 251 1562 33
Шавар 0.9 сек 0.45 сек 0.25 сек 0.15 сек 0.15 сек 0.1 сек
Өвс 0.9 сек 0.45 сек 0.25 сек 0.15 сек 0.15 сек 0.1 сек
Хайрга 0.9 сек 0.45 сек 0.25 сек 0.15 сек 0.15 сек 0.1 сек
Шороо 0.75 сек 0.4 сек 0.2 сек 0.15 сек 0.1 сек 0.1 сек
Цасан Блок 1 сек 0.15 сек 0.1 сек 0.05 сек 0.05 сек 0.05 сек
Микелиум ? сек ? сек ? сек ? сек ? сек ? сек
Элс 0.75 сек 0.4 сек 0.2 сек 0.05 сек 0.1 сек 0.1 сек
Цас 0.5 сек 0.1 сек 0.05 сек 0.05 сек 0.05 сек 0.05 сек

Мэдээг оруулсан : Хүслэн