FANDOM


Төмөр Гулдмай
Ingot(item)-by-KhuseleN

Хадгалалт

Нэг нүдэнд 64

ID дугаар

dec: 265 hex: 109

Төмрийн хүдрийг зуух-нд хийж нүүрс-ээр өрдөж, тэднийг хайлуулснаар энэхүү төмөр гулдмайнуудыг гарган авах болно. Маш олон зүйлд тэднийг ашигладаг бөгөөд дор тайлбарласан тул доошоо гүйлгэж харна уу.

Урлахуй

9 ширхэг төмөр гулдмайгаар төмөр блок хийж болно. Мөн төмөр блокноосоо эргээд 9 ширхэг төмөр гулдмай гарган авч болдог.

Нэр Оролт <=> Гаралт
Төмөр Блок CRAFTING IronBlock by KhuseleN

Гаргаж авах нь

Дээр хэлсэн шүүдээ, төмөр гулдмайнуудыг гаргаж авахын тулд төмрийн хүдрийг хайлуулах хэрэгтэй.

Орц Оролт => Гаралт
Төмрийн хүдэр + Нүүрс SMELTING IronIngot by KhuseleN

Ашиглах нь

Төмөр гулдмайг маш олон зүйл ашиглаж болно, их олон зүйлд.

Найрлага Оролт => Гаралт
Төмөр Гулдмай CRAFTING IronBlockv2 by KhuseleN
CRAFTING IronDoor by KhuseleN
CRAFTINGBUCKETv2 by KhuseleN
CRAFTING Shears by KhuseleN
CRAFTING IronHelmet by KhuseleN
CRAFTING IronArmor by KhuseleN
CRAFTING IronLegging by KhuseleN
CRAFTING IronBoot by KhuseleN
CRAFTING MineCart by KhuseleN
CRAFTING IronBars by KhuseleN
Төмөр Гулдмай + Саваа CRAFTING IronSword by KhuseleN
CRAFTING IronPickAxe by KhuseleN
CRAFTING IronShovel by KhuseleN
CRAFTING IronHoe by KhuseleN
CRAFTING IronAxe by KhuseleN
CRAFTING Railway by KhuseleN
Төмөр гулдмай,
чулуун мэдрэгч хавтан,
улаан чулууны тоосонцор
CRAFTING DetectorRail by KhuseleN
Төмөр гулдмай
Цахиур чулуу
CRAFTINGFLINTANDSTEEL by KhuseleN
Төмөр гулдмай x4
улаан чулууны тоосонцор
CRAFTINGCOMPASS by KhuseleN
Бэлтгэсэн мод x3
Боловсруулсан чулуу x4
Төмөр гулдмай
улаан чулууны тоосонцор
CRAFTING Piston by KhuseleN

Мэдээг бэлтгэсэн : Хүслэн

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.