FANDOM


No Title
Brick (item) by KhuseleN

Хадгалалт

Нэг нүдэнд 64

Анх үзэгдсэн нь

Alpha 1.0.11 (Seecret Friday Update 6)

ID дугаар

dec: 336 hex: 150

Тоосгонуудын хувьд гэвэл тэднийг өөр хооронд нь эвлүүлэн нааж, тоосгон блок гаргаж авахаас өөр хэрэглээ байхгүйэ.

Анх 2010 оны 7 сарын 23-ны Alpha 1.0.11 (Seecret Friday Update 6) шинэчилэлээр шавар болон шавар блок-ны хамтраар танилцуулагдсан байна. Гэхдээ тоосгон блокны тухайд бүр өмнө нь нэмэгдсэн байсан ч дээрх шинэчилэл гарах хүртэл хэрэглэгддэггүй байжээ.

Гарган авах

Орц Оролт => Гаралт
Шавар + Нүүрс MELTINGBrick by KhuseleN

Урлах нь

Нэр Орц Оролт => Гаралт
Тоосгон Блок Тоосго x4 CRAFTINGBRICKBLOCK by KhuseleN

Мэдээг нэмсэн : Хүслэн

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.