FANDOM


Тарвасны үр
MelonSeeds (item) by KhuseleN

Хадгалалт

Нэг нүдэнд 64

ID дугаар

dec: 362 hex: 16A

Тарвасны үрнүүд нь зөвхөн мартагдсан уурхайн доторх нууц авдар-нуудад байрлах бөгөөд та зүсэм тарваснаас үр гарган авч болно.

Тарваснуудын хувьд бусад ургацуудыг бодвол 2х1 зай шаарддаг онцлогтой. Мэдээж хэрэг үржил шимтэй хөрсөн дээр үрийг суулганашүүдээ. Мөн тарвас маань ургахдаа жаахан уддаг бөгөөд нэгэнт боловсорсон хойно, тарвасыг нь авах үед үндэс нь үлддэг юм. Тэгэлгүй яахав, үндэснээс дахиад л тарвас ургах болно. Энэ мэт хэдэн ч удаа тарвас ургуулж болох юм шүүдээ, гайхалтай биш гэж үү ! Гэхдээ тарвасан блокыг авах үед доод хэсгийн нь газар үржил шимт хөрс бус энгийн шороо болсон байдгийг санаарай.

Гаргаж авах нь

Найрлага Оролт => Гаралт
Зүсэм тарвас CRAFTING MelonSeeds by KhuseleN

Мэдээг нэмсэн : Хүслэн