FANDOM


Саваа мод
STICK (in) by KhuseleN

Хадгалалт

Нэг нүдэнд 64

ID дугаар

dec: 280 hex: 118

Боловсруулсан модыг зорж саваа мод гарган авдаг. Тодорхой бичвэл 2 ширхэг боловсруулсан модноос 4 ширхэг саваа гарах бөгөөд бүтэн багц буюу 64 саваатай болохын тулд 32 боловсруулсан мод буюу 8 түүхий мод шаардагдах юм.

За харин хэрэглээний тухайд дурьдах юм бол эдгээр саваанууд нь амьдралын гол эх үүсвэр болсон элдэв ашигт малтмал хэрэгцээт блокуудыг олборлох болоод тариа тарих, газар хагалах, ан хийх, дайсантай тулалдах, хашаа хийх, бамбар бэлтгэх гэх мэтийн мааш олон зүйлд ашиглагддаг хамгийн хэрэгэцээтэй хэрэгсэл юм. Мөн зууханд хийн шатааж болох бөгөөд ингэснээр нүүрсийг хэмнэхээс гадна шатах хугацаа нь гэвэл 3 саваа мод нэг боловсруулсан модтой тэнцэнэ.

Мэдээг бэлтгэсэн : Хүслэн

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.