FANDOM


Порталууд

МайнКрафт ертөнцөд одоогийн байдлаар хоёр янзын портал байна. Нэг нь тамруу таныг хөтлөх бол харин нөгөө нь ЭндерМенүүдийн нутаг болсон "Ертөнцийн Төгсгөл" -д таныг хүргэх болно.

Тамын ПОРТАЛ Ертөнцийн Төгсгөлийн ПОРТАЛ
NETHERPORTAL by KhuseleN ENDERPORTAL by KhuseleN
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.