FANDOM


Ор
BED (in) by KhuseleN

Хадгалалт

Нэг нүдэнд 1

Суурилуулалт

Тавьсан бол дахин аваад хэрэглэж болно

Тэсрэлт даах утга

1

Анх үзэгдэж эхэлсэн нь

Бета 1.3

ID дугаар

Блок : dec: 26 hex: 1A

              Итем : dec: 355 hex: 163