FANDOM


Мөөгнүүд. Эдгээр ургамлууд нь сүүдэртэй газарт ургадаг байна. Тухайлбал агуй мөн модны сүүдэр дор гэх мэт. Биом давхрааны хувьд яривал хамгийн их мөөг ургадаг газрууд бол Мөөгний арал болоод Намаг хоёр билээ. Бүр тамын оронд хүртэл, сүүдэртэй газарт нь ургадаг шүү.

удахгүй гүйцээнээ