FANDOM


Дарь
Gunpowder (item) by KhuseleN

Хадгалалт

Нэг нүдэнд 64

ID дугаар

dec: 289 hex: 121

Дарь буюу сульфур нь тэсрэгчид болоод гхастуудыг устгаснаар тэдний биенээс унадаг бөгөөд газар доорх шорон-гуудаас мөн олддог юмшүү.

Хэрэглээ

Дарийг ашиглаад та ТНТ тэсрэх бөмбөгийг бүтээж болно.

Найрлага Оролт => Гаралт
Элс x4 + Дарь x5 CRAFTINGTNT by KhuseleN

Түүх

  • InDEV хөгжүүлэлтийн үед гахай-нуудаас махны оронд дарь унадаг байжээ.
  • Бета 1.0 дээр дарьнууд маань "сульфур" гэдэг нэртэй болсон бөгөөд харин бета 1.3-аас хойш эргээд "дарь" хэмээн нэрлэгдэх болсон байна.
  • Бета 1.9 Pre-Release 4-өөс хойш дарьнууд нь зөвхөн ТНТ хийхэд бус шидэт тунгийн найрлаганд мөн ордог болжээ.

Мэдээг оруулсан : Хүслэн

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.