FANDOM


Ёотуу
ANIMATEDPICKAXES-by-KhuseleNe

Хадгалалт

нэг нүдэнд нэг

Эдэлгээ

Мод => 60 удаа
Чулуу => 132 удаа
Төмөр => 251 удаа
Алт => 33 удаа
Алмаз => 1562 удаа
тус тус хэрэглэнэ.

ID дугаар

Мод
dec: 270 hex: 10E
Чулуу
dec: 274 hex: 112
Төмөр
dec: 257 hex: 101
Алт
dec: 285 hex: 11D
Алмаз
dec: 278 hex: 116

Ёотуу нь тоглоомын дотор хамгийн их хэрэглэгддэг нь бөгөөд хамгийн чухал багаж нь юм шүү. Учир нь та төрөл бүрийн хатуу гадаргуу бүхий блокнуудыг, ашигт малтмалыг чухам энэ л багажны тусламжтайгаар хагалж эсвэл олборлож болох юм. Мөн ямар материалаар хийгдсэнээсээ шалтгаалаад эдэлгээ бас чанар нь харилцан адилгүй байх болно. Тухайлбал та нүүрсний хүдрийг ямар ч ёотуугаар олборлож болох бол алмазны хүдрийг зөвхөн төмөр болон алмазан ёотуугаар л олборлож болох боломжтой.

Хэрэглээ

Та ёотууны тусламжтайгаар доорх блокнуудыг олборлох эсвэл хагалж бутлах боломжтой юм. Ер нь ямар ч материалыг ёотуугаар эвдэж болно л доо, гэхдээ доорх блокнуудыг эвдэх яг зориулалтын багаж нь ёотуу юм шүү.

Мөн ёотуунууд нь МОБ-уудад илднээс арай бага хохирол үзүүлдэг гэдгийг санаарай.

Хэрхэн урлах вэ?

Найрлага Оролт => Гаралт
Саваа Мод +
Төмөр Гулдмай;
Алтан Гулдмай;
Алмаз чулуу;
Бэлтгэсэн мод;
Зассан чулуу
ANIMATEDPICKAXE-by-KhuseleN

Олборлох хурд

Улаан өнгөөр тухайн багажаар олборлосон тохиолдолд блокноос юу ч гарч ирэхгүй болохыг тэмдэглэв. Харин ногооноор хамгийн хурдан олборлодог багажийг нь тэмдэглэсэн болно :)

Нүцгэн Гараар Модон ёотуу Чулуун ёотуу Төмөр ёотуу Алмазан ёотуу Алтан ёотуу
Эдэлгээ 60 132 251 1563 32
Галт уулын хар шил 50 сек 50 сек 50 сек 50 сек 15 сек 50 сек
Төмөр Хаалга 25 сек 7.5 сек 7.5 сек 7.5 сек 7.5 сек 7.5 сек
Алмазан Блок 25 сек 25 сек 25 сек 1.25 сек 0.95 сек 25 сек
Төмөр Блок 25 сек 25 сек 25 сек 1.25 сек 0.95 сек 25 сек
Төмөр Тор 25 сек 7.5 сек 7.5 сек 7.5 сек 7.5 сек 7.5 сек
Түгээгүүр 17.5 сек 5.25 сек 5.25 сек 5.25 сек 5.25 сек 5.25 сек
Зуух 17.5 сек 5.25 сек 5.25 сек 5.25 сек 5.25 сек 5.25 сек
Нүүрсний Хүдэр 15 сек 2.25 сек 1.15 сек 0.75 сек 0.6 сек 0.4 сек
Алмазны Хүдэр 15 сек 15 сек 15 сек 0.75 сек 0.6 сек 15 сек
Алтны Хүдэр 15 сек 15 сек 15 сек 0.75 сек 0.6 сек 15 сек
Төмрийн Хүдэр 15 сек 15 сек 1.15 сек 0.75 сек 0.6 сек 15 сек
Усан Номингийн хүдэр 15 сек 15 сек 1.15 сек 0.75 сек 0.6 сек 15 сек
Улаан Чулууны хүдэр 15 сек 15 сек 15 сек 4.5 сек 4.5 сек 15 сек
Алтан блок 15 сек 15 сек 15 сек 0.75 сек 0.6 сек 15 сек
Усан Номингийн Блок 15 сек 15 сек 1.15 сек 0.75 сек 0.6 сек 15 сек
Тоосго 10 сек 3 сек 3 сек 3 сек 3 сек 3 сек
Тамын тоосго 10 сек 3 сек 3 сек 3 сек 3 сек 3 сек
Зассан Чулуу 10 сек 1.5 сек 0.75 сек 0.5 сек 0.4 сек 0.25 сек
Хөвдөт чулуу 10 сек 1.5 сек 0.75 сек 0.5 сек 0.4 сек 0.25 сек
Чулуун шал 10 сек 1.15 сек 0.75 сек 0.5 сек 0.4 сек 0.25 сек
Чулуун шат 10 сек 3 сек 3 сек 3 сек 3 сек 3 сек
Чулуу 7.5 сек 1.15 сек 0.6 сек 0.4 сек 0.3 сек 0.2 сек
Элсэн Чулуу 4 сек 0.6 сек 0.3 сек 0.2 сек 0.15 сек 0.1 сек
Мөс 1 сек 0.4 сек 0.2 сек 0.15 сек 0.1 сек 0.1 сек
Мэдрэгч Хавтан 2.5 сек 0.75 сек 0.75 сек 0.75 сек 0.75 сек 0.75 сек
Тамын хөрс 2 сек 0.3 сек 0.15 сек 0.1 сек 0.1 сек 0.05 сек
Гэрэлтэгч Чулуу 7.5 сек 1.15 сек 0.06 сек 0.4 сек 0.3 сек 0.2 сек

Тривиа

  • Бета 1.2-оос өмнө ёотуунуудын эдэлгээ, чанар нь жаахан муу байсан шүү. Алтан ёотуу гэхэд л яг л модоны ёотууны нэгэн адил байлаа.
  • Ноён Нотчийн мэдэгдсэнээр Гахайн-Хүмүүс нь гартаа илдний оронд төмөр ёотуу барьж явахнээ.
  • Ёотуу нь "Time to Mine!" болоод "Getting an Upgrade" Achievment-үүдийг авахад хэрэг болно.
  • Бета 1.6.6-аас өмнө Гэрэлт Чулуунууд нь энгийн гараар олборлогддог байсан бол харин одоо ёотууны тусламжтайгаар олборлогддог болсон юм шүү.
  • Мартагдсан уурхайд хэрэв та азтай байгаад авдар олж чадвал, магадгүй тэндээс төмөр ёотууг олж авч болох л юм.

Мэдээг бэлтгэсэн : Хүслэн